dot.gif

Znakomstva Dallas

փնտրել իգական բարեկամության աստիճանը: ցանկացած United States Marty74

ես man, 43 , փնտրել woman սկսաց 27 մինչև 38


Marty74, 43 , Texas, United States

բարեկամության աստիճանը: ցանկացած

միայնակ

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

ասիացի

փնտրել իգական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Eddy

ես man, 57 , փնտրել woman սկսաց 42 մինչև 54


Eddy, 57 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

միայնակ

մենեջեր

սպիտակամորթ

փնտրել իգական բարեկամության աստիճանը: ցանկացած United States Royb

Seek Ltr with Ts Lady


Royb, 70 , Texas, United States

բարեկամության աստիճանը: ցանկացած

միայնակ

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

սպիտակամորթ

փնտրել իգական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Handyman

Hello everyone


Handyman, 50 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

միայնակ

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

սպիտակամորթ

փնտրել իգական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Mark

ես man, 61 , փնտրել woman սկսաց 34 մինչև 54


Mark, 61 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

բաժանված

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

փնտրել իգական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Douglass525

I am sincerely committed,simple,down to earth, single (more...) man ,amazingly and wonderfully handsome ,white skin like brown sugar, `dark brown hair, brown eyes, fine white dentition with burging muscles in arms,chest and thighs naturally endowned,physically fit with rare facial features as...


Douglass525, 56 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

այրիացած

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

սպիտակամորթ

փնտրել արական պլատոնական United States Tina

Hey!


Tina, 37 , Texas, United States

պլատոնական

միայնակ

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

սևամորթ

փնտրել իգական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Chocolateman

im single and looking a honest loving caring man here who knows how to treat a woman , am looking for a longterm relationship that will lead to marriage


Chocolateman, 55 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

միայնակ

վաճառող

սպիտակամորթ

փնտրել իգական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Abuamasii

Qwer Wer


Abuamasii, 46 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

Ձեր ֆինանսական վիճակը: ուրիշ

ասիացի

փնտրել արական երկարաժամկետ ամուսնացած United States Lilian55

I am loving, caring, romantic, kind and honest person. I'm looking for a long term relations with the happy marriage. I want to share everything with my future husband. We'll have our joy, our success and our problems which we'll always decide together. I'm a very open person, and I don't like...


Lilian55, 36 , Texas, United States

երկարաժամկետ ամուսնացած

միայնակ

Ձեր մասնագիտությունը: ուրիշ

Ձեր ռասան: ուրիշ
Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.
Dating Affiliates